GMS เป็นสปอนเซอร์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2567 ชิงถ้วยรางวัลประธานรัฐสภา

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 7 มีนาคม 2567 4

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 บริษัท จี เอ็ม เอส อินเทอร์เนียร์ เป็นสปอนเซอร์ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2567 ณ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2567 นั้น ก็เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าในหลักสูตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบันให้มีความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และยังเป็นการะดมทุนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศลของสมาคมฯ และมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้าต่อไป

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 7 มีนาคม 2567 5
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 7 มีนาคม 2567 2

ข้อมูลข่าวและแหล่งที่มา
http://www.newsfreelancer.com/146087/